Kuuluvuus

Radio Classicin FM taajuudet:

Helsinki 92,9 MHz 

Hämeenlinna 88,1 MHz 

Kuopio 94,8 MHz

Lahti 107,4 MHz

Oulu 99,6 MHz 

Tampere 92,2 MHz 

Turku 106,8 MHz 

Voit kuunnella Radio Classicia myös Radiot.fi-sovelluksen kautta tai alalaidasta löytyvällä soittimella.

Radio Classicin kaapelitaajuudet:

Tarkempaa tietoa kaapelijakelusta saa oman paikkakunnan jakelijalta tai taloyhtiöstä

 

Nyt soi

Borodin Aleksandr

Prince Igor Polovtsian March

Tietosuojaseloste

Bauer Media Oy:n tavoitteena on tarjota palveluidemme käyttäjille parhaita elämyksiä, ja käyttäjien luottamuksen ja tiedon suojaaminen on Bauer Media Oy:lle ensiarvoisen tärkeää. Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkien Bauer Media Oy:n tarjoamien verkkopalveluiden käyttöön sekä Bauer Media Oy:n hallinnoimiin internetsivustoihin (yhdessä ”Verkkopalvelut”).

Bauer Media Oy on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, 25.5.2018 alkaen sovellettavaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Bauer Media Oy on sitoutunut noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä ja Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

Käyttäjän tulee lukea tämä tietosuojaseloste ennen kuin hän aloittaa Verkkopalveluiden käytön ja käyttämällä Verkkopalveluita käyttäjä hyväksyy henkilötietojen ja evästeiden käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojaselostetta taikka Bauer Media Oy:n voimassa olevia verkkopalveluita koskevia käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Verkkopalveluita.

Tämä tietosuojaseloste kertoo käyttäjälle:

 1. Mitä tietoja keräämme?
 2. Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?
 3. Millä perusteella tietoja käsitellään?
 4. Miten kauan tietoja säilytetään?
 5. Mihin tietoja luovutetaan?
 6. Siirretäänkö tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle?
 7. Kuka käsittelee tietoja?
 8. Henkilötietojen suojaus
 9. Mitä oikeuksia käyttäjällä on?
 10. Evästekäytäntömme
  1. Tietoa evästeistä
  2. Mihin käytämme evästeitä?
  3. Kolmansien osapuolten evästeet
  4. Evästeiden estäminen
 11. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
 12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Mitä tietoja keräämme?

Keräämme tietoja suoraan käyttäjältä itseltään, Verkkopalveluiden käytön yhteydessä sekä ulkopuolisista lähteistä kuten yhteiskumppaneilta ja palveluntarjoajilta. Keräämme ”henkilötietoja”, joilla tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö kuten Verkkopalveluiden käyttäjä voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ”ei-henkilökohtaisia tietoja”, joilla tarkoitetaan Verkkopalveluiden käytöstä kerättyjä tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Käyttäjän antamat tiedot

Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi rekisteröityessä Verkkopalveluihimme, osallistuessaan Verkkopalveluiden kautta järjestettävään kilpailuun, kyselyyn tai tutkimukseen, tilatessaan uutiskirjeen, lähettäessään chat- tai sähköpostiviestin asiakaspalveluumme tai muutoin olemalla meihin yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat:

 • Nimi
 • Ikä, syntymäaika, sukupuoli sekä ammatti
 • Osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Mahdollinen yksilöllinen nimimerkki Verkkopalveluissa tai muu yksilöivä tunnus
 • Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot (esimerkiksi chat- ja sähköpostiviestit)
 • Arvontoja ja kilpailuja koskevat vastaukset
 • Markkina- ja muihin tutkimuksiin annetut tiedot
 • Käyttäjän julkaistavaksi lähettämä aineisto (esimerkiksi valokuvat ja ääniviestit)
 • Kommentit ja tykkäykset Verkkopalveluissamme
 • Asiakaspalvelun ja radiokanavien puhelutallenteet
 • Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot ml. muista palveluista saadut tiedot (esim. Facebook)
 • Luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin)
 • Muut käyttäjän suostumuksella antamat tiedot

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot

Käyttäjän itsensä antamien tietojen lisäksi keräämme teknisin keinoin tietoja Verkkopalveluidemme käytöstä. Tiedot kerätään evästeiden ja muiden vastaavia tekniikoiden avulla. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään muun muassa Verkkopalveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, kävijämäärien tilastolliseen seurantaan, kohderyhmien luomiseen sekä mainonnan kohdistamiseen. Tällaisia tietoja ovat:

 • Verkkopalveluiden käyttö- ja selaustiedot ja katsotut mainokset
 • Verkkopalveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Verkkopalveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus
 • IP-osoite
 • paikkatiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen suostumuksen perusteella)
 • Laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot
 • Käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • Selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Muut käyttäjän suostumuksella antamat tiedot

Lisätietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyistä tiedoista ja käyttötarkoituksista löydät evästekäytännöstämme.

Kolmansilta osapuolilta saamamme tiedot

Verkkopalveluiden tarjoamisen niin vaatiessa voimme kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös Bauer Media Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä tai kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista peräisin olevilla tiedoilla.

2. Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Käsittelemme tietoja ainoastaan ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Verkkopalveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • Verkkopalveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään
 • Käyttäjätilien luomiseen
 • Käyttäjäkokemuksen personointiin ja mainosten ja markkinoinnin kohdentamiseen
 • Käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin
 • Kohderyhmien luomiseen
 • Kilpailujen ja kampanjoiden järjestämiseen
 • Markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • Verkkopalveluiden käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
 • Liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen

Tietoja käsitellään käyttäjän ja Bauer Media Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön, Bauer Media Oy:n oikeutettuun etuun tai asiakkaan erilliseen suostumukseen perustuen, joka on aina käyttäjän peruutettavissa. Joissakin tilanteissa Bauer Media Oy:llä voi olla lakisääteinen velvollisuus käsitellä tietoja.

3. Miten tietoja käsitellään?

Bauer Media Oy on sitoutunut käsittelemään tietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen etukäteen määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta ja Bauer Media Oy:n mahdollisten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan käyttäjältä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä käyttäjä ilmoittaa meille. Käyttäjällä on aina oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tarvittaessa vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista.

Säilytämme käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen etukäteen määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää myös kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Verkkopalveluiden keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin voi jäädä näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointia varten, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Käyttäjän tietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Verkkopalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Ulkopuolisten palveluntarjoajien osalta takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

4. Mihin tietoja luovutetaan?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme sekä Verkkopalveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille, luottokorttiyhtiöille, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja verkkomainontaan osallistuville tahoille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka Verkkopalveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä Verkkopalvelut kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Verkkopalveluiden käyttöön liittyen, kuten käyttämällä Verkkopalveluiden chat- tai kommentointiominaisuuksia, käyttäjä saattaa luovuttaa tietoja myös muille Verkkopalveluiden käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat oletusarvoisesti julkista tietoa, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. Bauer Media Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä.

Lisäksi voimme luovuttaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten Verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Verkkopalvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita, sekä tietoja laitealustatyypeistä, palveluhyödykkeiden käytöstä, klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneille kolmansille osapuolille avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Verkkopalveluita, kampanjoita ja/tai Verkkopalveluiden käytettävyyttä.

5. Siirretäänkö tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

6. Tietojen suojaus

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa palomuurit, pääsyhallinta ja kulunvalvonta sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka mahdollistavat tallennettuun tietoon pääsyn vain Bauer Media Oy:n työntekijöille sekä Bauer Media Oy:n sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille. Kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös vaitiolovelvollisuus.

Vaikka Bauer Media Oy tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, emme voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Ilmoittamme tietosuojalainsäädännön mukaisesti käyttäjiä mahdollisista tietoturvaloukkauksista ja muista tietoturvauhkista, jotka voivat vaarantaa käyttäjän henkilötietojen turvallisuuden. Voimme myös tilapäisesti sulkea Verkkopalvelut käyttäjän henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseksi.

7. Mitä oikeuksia käyttäjällä on?

Verkkopalveluiden käyttäjällä on mm. oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • Saada tieto henkilötietojen käsittelystä, käsittelyn tarkoituksesta ja henkilötietojen luovuttamisesta (tiedonsaantioikeus)
 • Saada tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot (tarkastus)
 • Saada epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja täydennetyksi (oikeus tietojen oikaisemiseen)
 • Vaatia käyttäjän henkilötietojen poistamista (oikeus tietojen poistamiseen)
 • Saada henkilötiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen (siirto-oikeus)
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Tiedonsaantioikeus

Käyttäjällä on oikeus saada läpinäkyvää informaatioita Bauer Media Oy:n suorittamasta henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä Verkkopalveluissa, käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietojen luovutuksista ja käyttäjän oikeuksista henkilötietoihinsa.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Bauer Media Oy:n Verkkopalveluita koskeviin rekistereihin on tallennettu tai, ettei rekistereissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Käyttäjällä on oikeus vaatia, että Bauer Media Oy oikaisee ilman aiheetonta viivytystä käyttäjää koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Käyttäjällä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset.

Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus vaatia Bauer Media Oy:tä poistamaan käyttäjää koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Käyttäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta tietojen poistamiseen siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen on välttämätöntä Bauer Media Oy:lle laissa säädetyn velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Siltä osin kun käyttäjä on itse toimittanut Bauer Media Oy:lle tietoja, joita käsitellään käyttäjän antaman suostumuksen nojalla ja kyseisiä tietojen käsittely suoritetaan automaattisesti, käyttäjällä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa siirtääkseen tiedot toiselle yritykselle.

Kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tilanteissa, joissa käsittely perustuu Bauer Media Oy:n oikeutettuun etuun. Käyttäjällä on lisäksi oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen Bauer Media Oy:lle. Mikäli käyttäjä päättää olla vastaanottamatta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliä, Verkkopalveluiden tarjoamista tai Bauer Media Oy:n liiketoimintaa.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käyttäjän henkilötietoja käsitellään käyttäjän antaman suostumuksen perusteella, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus olemalla yhteydessä Bauer Media Oy:n tässä tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjällä on oikeus vaatia Bauer Media Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun käyttäjä odottaa Bauer Media Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Mikäli henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, Bauer Media saa käsitellä, säilyttämistä lukuun ottamatta, käyttäjän henkilötietoja ainoastaan käyttäjän suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos käyttäjä katsoo, ettei Bauer Media Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia.

Kohdennetun mainonnan estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää Verkkopalveluista kerättyjen tietojen käyttäminen kohdennettuun mainontaan. Lisätietoa kohdennetusta mainonnasta ja sen estämisestä löytyy Your Online Choices -sivustolta.

8. Evästekäytäntömme

8.1 Tietoa evästeistä

Bauer Media Oy käyttää hallinnoimillaan verkkosivuilla evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta eivätkä ne voi sisältää mitään haittaohjelmia tai viruksia.

Evästeet sisältävät anonyymin, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme arvioida verkkosivujen tavoitettavuutta ja tunnistaa verkkosivuille palaavat käyttäjät. Evästeet ovat selainkohtaisia, eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa on mahdollista liittää lainsäädännön puitteissa käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä kuten kilpailujen, kyselyiden, palautteiden tai muiden yhteydenottojen kautta saatuihin tietoihin edellyttäen, että siitä on informoitu käyttäjää erikseen.

Osa evästeistä on ”ensimmäisen osapuolen” evästeitä, jotka ovat Bauer Media Oy:n asettamia ja liittyvät siihen verkkosivustoon, jolla käyttäjä vierailee. Enimmäkseen ne mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden ja antavat tietoa siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoa, jotta Verkkopalveluja voidaan kehittää.

Osa evästeistä on puolestaan ”kolmannen osapuolen” eli Bauer Media Oy:n ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi- tai analytiikkapalveluita taikka sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa Verkkopalveluissa esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Lisätietoja evästeistä löytyy Viestintäviraston sivuilta.

Bauer Median palvelut, joissa evästeet ovat käytössä

voice.fi
radioplay.fi ja RadioPlay-sovellus
radionova.fi
radiocity.fi
iskelma.fi
radiosuomirock.fi
kiss.fi
957.fi
radiopooki.fi
asema.net
bauermedia.fi
radioclassic.fi

8.2 Mihin käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme Verkkopalveluiden käyttö, liikennettä, tapahtumia ja muita Verkkopalveluihin liittyviä tilastotietoja. Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita myös parantaaksemme Verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Verkkopalveluita edelleen ja mitataksemme mainonnan tehoa.

Voimme käyttää Verkkopalveluiden käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Voimme esittää näille kohderyhmille niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Kohderyhmään kuuluva selain voi esimerkiksi vierailla usein musiikki aiheisilla sivustoilla ja tulla siten luokitelluksi ”musiikki” – ryhmään. Voimme käyttää kohderyhmien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8.3 Kolmansien osapuolten evästeet

Kehittääksemme Verkkopalveluitamme voimme käyttää Verkkopalveluidemme yhteydessä myös kolmansien osapuolten tarjoamia evästeitä kuten analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics ja comScore.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella ja tarjota todennäköisesti kiinnostavinta markkinointia ja mainoksia aiemman verkkokäyttäytymisen ja muiden tietojen perusteella. Näitä tietoja voidaan hyödyntää oman markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Verkkopalvelumme saattavat sisältää myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi Verkkopalveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa Verkkopalveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja. Myös Bauer Media Oy voi hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja Verkkopalveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen kyseissä palveluissa.

Hyödynnämme Verkkopalveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä. Bauer Media Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat kerätä tietoja markkinoinnin tehokkuudesta, kuten mainosten näyttökerrat, mainosten ja sähköpostin- tai tekstiviestin avaustiedot.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Bauer Media Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

Yhteistyökumppanit ja muut kolmannet osapuolet

Alla näet listan yhteistyökumppaneistamme ja muista kolmansista osapuolista, joiden avulla keräämme ja käytämme evästeitä.

Mainonta ja sisällön kohdentaminen

Google DFP
AdsWizz
Leiki

Tagien hallinta

Google Tag Manager

Analytiikka

Google Analytics
comScore MMX

Sosiaalisen median evästeet

Facebook sekä muut vastaavat sosiaalisen median evästeet.

Kolmannen osapuolen mainonta

Google AdSense
AdForm
Strossle
Plista
Teads
SmartClip
Widespace
Leiki
Relevant
PlayAd
Telia (lue lisää)

Bauer Median ylläpitämät Facebook-sivut

Bauer Media ylläpitää useita Facebook-sivuja. Mikäli tykkäät Bauer Median tai kanavan Facebook-sivusta, kommentoit tai olet muutoin vuorovaikutuksessa, saamme kaikille Facebookin käyttäjille näkyviä julkisia profiilitietojasi esimerkiksi tiedot käyttäjänimestäsi ja profiilikuvastasi. Saamme Facebookilta myös kävijätietoja, jotka Facebook on kerännyt käyttäjien vieraillessa jollain Bauer Median ylläpitämällä Facebook-sivuilla tai vuorovaikuttaessa sivujen tai sen sisällön kanssa. Käsittelemme tietoja jakaaksemme Bauer Median ja sen kanavien uutisia, tapahtumia, asiakkaidemme yhteistyössä tehtyjä kampanjoita kuten kilpailuja, vastaanottaaksemme palautetta ja tehdessämme Facebook -mainontaa sekä mitataksemme sen toimintaa.

Bauer Media käsittelee ylläpitämiensä Facebook-sivujen tietoja oikeutetun edun perusteella, joka liittyy mm. markkinointiin, asiakaspalveluun, väärinkäytösten selvittämiseen ja palvelukehitykseen.

Facebook Ireland Limited ja Bauer Media ovat soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä Bauer Median ylläpitämien Facebook -sivujen kävijätietojen osalta. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä tietoturvan ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta. Facebook käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti. Voit hallinnoida omia Facebookin tietosuoja-asetuksia Facebookissa. Mikäli haluat käyttää Bauer Median ylläpitämien Facebook-sivujen kävijätietoihin liittyviä tietosuojaoikeuksiasi, voit olla yhteydessä Facebookiin.

8.4 Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta. Evästeiden poistaminen kokonaan käytöstä voi vaikuttaa Verkkopalveluiden toimivuuteen.

Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan.

Voit kieltäytyä kohdennetusta mainonnasta Googlen osalta täältä.

Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta mainonnasta ja kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen estämisestä Your Online Choices -sivustolta.

9. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Bauer Media Oy ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Bauer Media Oy

Y-tunnus: 1082172-6
Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki
puh. (0)20 747 4000

tietosuoja@bauermedia.fi

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 25.5.2018. Edellinen versio tietosuojaselosteesta on saatavilla täältä.

Bauer Media Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen ja Verkkopalveluihin rekisteröityneiden käyttäjien osalta hyväksytämme uuden ehdot uusien palveluiden tai ominaisuuksien käyttöönoton yhteydessä.